Kan du ikke se billederne klik her  -  eller afmeld fremtidige mails
 
150 personer deltog i årets andet møde mellem kommunen og sommerhusejere
Havde du ikke mulighed for at deltage kan du i dette nyhedsbrev bl.a. finde oplæg fra mødet, samt datoer for næste års møder.
I næste nyhedsbrev vil vi invitere til workshop om naturen i sommerhusområder.
 
     
Oplæg fra mødet den 24. august
Til mødet var der spændende oplæg om naturen i sommerhusområderne, nyt fra den politiske verden, Geopark Odsherred, Odsherred Forsyning samt administrationen. Områdebetjent Anders Larsen holdt ligeledes et oplæg om forebyggelse af indbrud i sommerhuse. Anders oplæg var kun mundtligt, så her findes ikke materiale at videreformidle.

 
     
Sæt kryds i kalenderen - møder i 2020
Hvis du ikke vil gå glip af næste års møder mellem kommunen og sommerhusejerne, skal du sætte kryds ud for datoerne lørdag den 25. april og lørdag den 29. august.
Invitationer vil komme i kommende nr. af Sommerhusnyt.

 
     
Folkemøde i Odsherred
Folkemødet i Odsherred bliver afholdt for tredje gang. Ligesom de foregående år afholdes mødet på Den Rytmiske Højskole. I år afholdes mødet lørdag den 7. september.

 
     
Kystbeskyttelse
Har du som lodsejer problemer med kysterosion eller oversvømmelser? Læs om kystbeskyttelse og se hvilke muligheder du har for at løse dine udfordringer.

 
     
Rådyr i sommerhusområder
Der er mange rådyr i Odsherred og også i sommerhusområderne. Her kan du læse mere om, hvad du kan gøre for at mindske eventuelle gener.

 
     
Naturpleje
Jørgen Stoltz holdt oplæg om naturpleje i sommerhusområder på mødet den 24. august. I oplægget henviste han bl.a. til erfrainger fra grundejerforeningen Skærby Strand. Grundejerforeningens arbejde kan du læse mere om her.