Kan du ikke se billederne klik her  -  eller afmeld fremtidige mails
 
Corona - særudgave 2

Hjælp os under dit sommerhusophold i Odsherred

Rigtig mange mennesker er i disse dage taget i sommerhus i Odsherred Kommune. Vi er vant til at have mange besøgende og at være rigtig mange mennesker i kommunen. Med den nuværende Corona-krise er vores hverdag imidlertid helt forandret og vi må i fællesskab gøre hvad vi kan for at takle udfordringerne.

Vores fælles samfundsopgave er at begrænse COVID-19-smitten mest muligt. Jeg vil derfor opfordre jer som sommerhusgæster til at følge med på kommunens hjemmeside, der løbende opdateres med nye råd og anbefalinger. Jeg skal ligeledes kraftigt opfordre til at I følger alle myndighedernes anvisninger og lovgivningen, præcis som du ville gøre det derhjemme. Det vil sige:

• Hold god hygiejne, hold afstand, hold ikke fester og undgå at være mere end 10 mennesker sammen. Lad os huske dronningens opfordring. Vi skal tænke os om og tage hensyn.

• Når du handler ind, så gør det kun én person. Hvis I kommer hele familien eller en hel venneflok ind i butikken, så øger det smitterisikoen markant – og det udsætter andre kunder og ikke mindst personalet helt unødvendigt. Brug håndspritten, der er opstillet i butikkerne. Hold afstand i køen til de andre kunder. Og giv så lige personalet et smil. De har et udsat job i disse tider.

• Normalt kommer der mellem 500-1.000 mennesker på en genbrugsplads i løbet af en weekend, og det er en potentielt stor smittekilde. Derfor er genbrugspladserne og grenpladsen i Rørvig lukkede indtil foreløbigt 30. marts. Det er en stor hjælp for os, hvis I sorterer og gemmer jeres affald derhjemme, og ikke stiller det rundt omkring. Papir og glas kan du aflevere i de kommunale bobler, der er opstillet rundt omkring i kommunen, fx ved supermarkeder. Småt karton kan også gå med i beholderen til papir. Stil ikke andet affald ved siden af boblerne. Rest-/madaffald og papir/metal/batterier tømmes som sædvanligt.

Lad os hjælpes ad i den kommende tid – velkommen til Odsherred Kommune.

Venlig hilsen

Thomas Adelskov
Borgmester

Vi vil på baggrund af den store brug af sommerhuse udsende en ugentlig udgave af Sommerhusnyt.  
 
     
Husk at beskære træer og buske
Odsherred Forsynings slamsugere har mere travlt, end på den varmeste dag i højsommeren. Mange af jer har brug for at få tømt septiktank, fordi I opholder jer i sommerhuset.
Chaufførerne oplever, at der flere steder ikke er beskåret tilstrækkeligt, og bilerne har derfor svært ved at komme frem. Det samme gælder skraldebilerne.

 
     
Hvad skal jeg gøre med mit madaffald?
Fra efteråret 2019 blev den nye affaldssortering udbredt til sommerhusområderne i Odsherred. Sorteringsordningerne varierer fra kommune til kommune. Her kan du læse mere om ordningen i Odsherred.

 
     
Børn der keder sig.....
Når børnene ikke kan komme i skole, er der heldigvis en masse gode hjælpemidler til undervisning og underholdning som ligger digitalt. Odsherreds bibliotek (BOK) har samlet alt hvad de kunne komme i tanke om. Se nærmere her https://www.odsbib.dk/nyheder/boern/boks-store-guide-til-laererig-underholdning-0
Du kan også tilmelde dig bibliotekets børne-biblioteksnyhedsbrev, hvor du kan få flere gode ideer til aktiviteter.

 
     
Vær god ved din skraldemand
Tømingen af affald er uændret her i corona-perioden, da renovation er en væsentlig offentlig opgave. Vær god ved din skraldemand, som hver dag arbejder hårdt for at få enderne til at nå sammen - de har jo også børn, der skal passes hjemme og risiko for sygdom.
Har du ikke fået tømt, eller er din skraldespand gået i stykker, så brug selvbetjeningen.

 
     
Kør IKKE på genbrugsstationen
For at undgå smittespredning er alle genbrugsstationerne OG grenpladsen i Rørvig lukket for private. Genbrugsstationerne er uden sammenligning kommunens største berøringsflade med borgere og virksomheder, og derfor er det nødvendigt at lukke pladserne.
Du kan fortsat aflevere papir og glas i 'boblerne' rundt omkring i kommunen.

Det affald, som du normalt afleverer på genbrugsstationerne, er du nødt til at holde hjemme hos dig selv. Stil det ikke foran portene til genbrugsstationerne – og heller ikke ved boblerne til papir og glas – for selv om boblerne fortsat tømmes, er bilen ikke indrettet til at tage andre affaldstyper med. Affald som er stillet på offentlige arealer vil blive politianmeldt.

 
     
Come Together er aflyst
Det fælles kulturprojekt, hvor det ville være muligt at se smagsprøver på den kommende sæsons kulturarrangementer er desværre blevet aflyst som følge af Corona-virussen.

 
     
Sommerhusmøde 25. april er aflyst.
Mødet den 25. april er aflyst. Vi vil i stedet holde dig orienteret gennem nyhedsbreve og andre nye tiltag.
Mind gerne dine naboer eller bekendte om muligheden for at tilmelde sig Sommerhusnyt.