Kan du ikke se billederne klik her  -  eller afmeld fremtidige mails
 
Sommerhusnyt efterlyser emner
Tak for jeres opbakning til Odsherred kommunes nyhedsbrev - Sommerhusnyt. Husk stadig at sprede budskabet om nyhedsbrevet til naboer og grundejerforeninger.
Hvis du har forslag til emner, som vi kan belyse i kommende nyhedsbreve, er du velkommen til at sende en mail til sommerhus@odsherred.dk
 
     
Har du brug for ekstra sække?
De nye beholdere med to rum har samme kapacitet til mad- og restaffald som kommunens helårshuse. Men har du mere restaffald, end der kan være i din beholder, har du to muligheder: Du kan bestille en ekstra beholder til restaffald i vores selvbetjening eller købe en "ekstra sæk" i dit lokale supermarked.
Skraldemændene tager ikke andre sække eller kasser med, som stilles ved siden af beholderen – og du må heller ikke bruge din gamle dagrenovationsbeholder til restaffald. Den er kun til haveaffald, og tømmes i forbindelse med storskraldsordningen.

 
     
Storskrald
Storskraldsordningen er startet igen efter påske. På nedenstående link kan du finde din tømmekalender og se en liste over, hvad vi tager med som storskrald. Har du spørgsmål om konkrete affaldstyper, så brug sorteringsguiden på kommunens hjemmeside.
Bruger du den gamle dagrenovationsbeholder til haveaffald, så husk, at den svarer til to sække – og at den skal stilles frem til skel på tømmedagen. Skraldemanden henter den ikke inde på grunden.
Er dit storskrald/haveaffald ikke hentet, skal du melde det ind via vores selvbetjening på www.odsherred.dk/affald. Husk at skrive, hvilke typer affald, du har stillet frem.

 
     
Undgå coronakuller
Destination Sjælland har samlet en række af forslag til ture og aktiviteter, som du og din familie kan benytte jer af i denne særlige tid.

 
     
Bøger to-go
Odsherred Biblioteker og Kulturhuse tilbyder nu, at du kan låne bøger på trods af de lukkede biblioteker.

 
     
Bål i sommerhushaver
En lille bålplads til snobrød og pølser i en sommerhushave skal opfattes som en grill. Du må alene anvende rent tørt brænde – altså ikke afbrænding af haveaffald. Du skal altid være varsom med ild og være indstillet på at slukke bålet, hvis vindforholdene ændrer sig, eller hvis din nabo får al røgen ind hos sig. Du er ansvarlig for, at afbrændingen ikke er anledning til gener hos omgivelserne. 
Læs mere om beredskabsstyrelsens anbefalinger i forhold til åben ild.