Kan du ikke se billederne klik her  -  eller afmeld fremtidige mails
 
Byrådet nedsætter udvalg for grøn omstilling
På møde den 28. april 2020 besluttede Byrådet at nedsætte et nyt udvalg, som skal arbejde med grøn omstilling og bæredygtig udvikling i Odsherred kommune.
I næste nummer af Sommerhusnyt vil I kunne læse mere om udvalgets arbejde. Sommerhusejerne er også repræsenteret i udvalget, da KSO - Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred - har udpeget et medlem.
 
     
Vi er stadig til at få fat i 
På trods af den nuværende situation med Corona/Covid-19 er vi stadig klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis du ønsker at tale med en medarbejder om et givent emne, kan du bestille tid til at blive ringet op. 

 
     
Vi har travlt med at behandle byggesager
Der er virkelig gang i byggeriet i Odsherred, hvilket vi er rigtig glade for. Det betyder desværre, at der er vente tid i forhold til at booke telefonmøder vedr. byggesager, hvilket vi er kede af.
Hvis du har konkrete spørgsmål ift. forståelse af bygnings-reglementet eller andet eller bare ønsker at få en status på din byggesag, vil vi anbefale at du sender os en mail på byggesag@odsherred.dk i stedet for at booke et telefonmøde. Mandag til torsdag svarer vi så vidt muligt indenfor en dag. Efter klokken 15.00 torsdag kan der først forventes svar mandag. Husk at oplyse adressen eller sagsnummeret det vedrører.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du ansøger og andre nyttige informationer på vores hjemmeside.

 
     
Vis hensyn når du bygger om eller bygger nyt
Hvis du har håndværkere til at bygge om, så skal du som bygherre sikre, at de overholder reglerne. Det betyder bl.a. at byggeriet skal overholde tiderne:
Mandag-fredag Kl. 07 –18 samt lørdag Kl. 07 –14
I dette tidsrum må der:
• Ske kørsel af materialer til og fra byggepladsen
• Anvendes motordrevne bygge-og anlægsmaskiner på byggepladsen.
På søn- og helligdage må I ikke få kørt materialer til byggepladsen og byggeriet må ikke støje. I må heller ikke anvende motordrevne bygge-og anlægsmaskiner på byggepladsen.
Husk at orientere naboerne skriftligt senest en uge inden arbejdet begynder og der skal være telefonnummer på en kontaktperson.

 
     
Tømning af spande til haveaffald
Har du beholdt din gamle affaldsbeholder til haveaffald, så vær opmærksom på, at den tømmes som en del af storskralds-ordningen.
Beholderen skal stilles helt frem til skel, med håndtaget udad. Indholdet gælder for to sække haveaffald.
Har skraldemanden glemt at tømme din beholder, skal du melde det ind i selvbetjeningsløsningen

 
     
Fast bopæl i sommerhuset?
Det er kun, hvis du bor fast i sommerhuset hele året, at du skal opfylde kravene om at modtage pension eller efterløn. Pensionister skal ikke ansøge om at bo i sommerhuset hele året, det skal du kun, hvis du ikke opfylder kravene og derfor skal have en dispensation fra dette. Fx på grund af sygdom.
Du kan læse mere om, hvornår du skal søge dispensation til helårsbeboelse i sommerhuset.

 
     
Låner eller lejer du dit sommerhus ud?
Hvis du ofte låner eller lejer dit sommerhus ud, kan du give dine gæster et overblik over mulighederne for sortering af affald i Odsherred. Sorteringsvejledningerne findes på dansk, engelsk og tysk.
Sammen med den nye skraldespand modtog du i efteråret en infopakke med klistermærker. Brug dem gerne til at vise dine gæster, hvor I samler fx glas, metal, pap og papir inde i sommerhuset, så det er let at tage med videre.
Udlejer du gennem et af de lokale bureauer burde vejledningerne allerede findes i deres gæstemapper.